Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

Inox 201

đai ốc - ê cu khoá inox 304
1 : 44.000đ
1 : 44.000đ

đai ốc - ê cu mũ inox 304
1 : 42.000đ
1 : 42.000đ

đai ốc - ê cu răng, chữ k inox 304
1 : 60.000đ
1 : 60.000đ

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
đai ốc - ê cu khoá inox 304 Đai ốc – ê cu khoá inox 201

0003063

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 10-50c

1 : 44,000đ
1 : 44,000đ

. .
đai ốc - ê cu mũ inox 304 Đai ốc – ê cu mũ inox 201

0003082

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5-40c

1 : 42,000đ
1 : 42,000đ

. .
đai ốc - ê cu răng, chữ k inox 304 Đai ốc răng, đai ốc chữ K inox201

0003228

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5-20c

1 : 60,000đ
1 : 60,000đ

. .