Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

4 cạnh

vít bake đầu bằng ren mịn inox 304
1 : 48.000đ
1 : 48.000đ

vít bake đầu bằng ren thô inox 304
1 : 78.000đ
1 : 78.000đ

vít bake đầu bằng ren mịn inox 304
1 : 48.000đ
1 : 48.000đ

vít bake đầu bằng ren thô inox 304
1 : 63.000đ
1 : 63.000đ

vít bake đầu bằng ren mịn inox 304
1 : 48.000đ
1 : 48.000đ

vít bake đầu bằng ren thô inox 304
1 : 63.000đ
1 : 63.000đ

vít bake đầu bằng ren mịn inox 304
1 : 60.000đ
1 : 60.000đ

vít bake đầu bằng ren thô inox 304
1 : 63.000đ
1 : 63.000đ

vít bake đầu bằng ren mịn inox 304
1 : 39.000đ
1 : 39.000đ

vít bake đầu bằng ren mịn inox 304
1 : 69.000đ
1 : 69.000đ

vít bake đầu bằng ren thô inox 304
1 : 60.000đ
1 : 60.000đ

vít bake đầu dù ren mịn inox 304
1 : 39.000đ
1 : 39.000đ

vít bake đầu bằng ren mịn inox 304
1 : 69.000đ
1 : 69.000đ

vít bake đầu dù ren mịn inox 304
1 : 51.000đ
1 : 51.000đ

vít bake đầu bằng ren thô inox 304
1 : 81.000đ
1 : 81.000đ

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
vít bake đầu bằng ren mịn inox 304 M1 Vít BAKE đầu bằng ren mịn INOX 304

0500001

Mua hàng từ 1 túi 200con

1 : 48,000đ
1 : 48,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren thô inox 304 M1 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

0500234

Mua hàng từ 1 túi 300con

1 : 78,000đ
1 : 78,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren mịn inox 304 M1.2 Vít BAKE đầu bằng ren mịn INOX 304

0500009

Mua hàng từ 1 túi 200con

1 : 48,000đ
1 : 48,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren thô inox 304 M1.2 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

0500239

Mua hàng từ 1 túi 200con

1 : 63,000đ
1 : 63,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren mịn inox 304 M1.4 Vít BAKE đầu bằng ren mịn INOX 304

0500016

Mua hàng từ 1 túi 200con

1 : 48,000đ
1 : 48,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren thô inox 304 M1.4 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

0500243

Mua hàng từ 1 túi 250con

1 : 63,000đ
1 : 63,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren mịn inox 304 M1.6 Vít BAKE đầu bằng ren mịn INOX 304

0500025

Mua hàng từ 1 túi 200con

1 : 60,000đ
1 : 60,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren thô inox 304 M1.7 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

0500248

Mua hàng từ 1 túi 250con

1 : 63,000đ
1 : 63,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren mịn inox 304 M10 Vít BAKE đầu bằng ren mịn INOX 304

0500223

Mua hàng từ 1 túi 2-5con

1 : 39,000đ
1 : 39,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren mịn inox 304 M2 Vít BAKE đầu bằng ren mịn INOX 304

0500034

Mua hàng từ 1 túi 50-200con

1 : 69,000đ
1 : 69,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren thô inox 304 M2 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

0500254

Mua hàng từ 1 túi 250con

1 : 60,000đ
1 : 60,000đ

. .
vít bake đầu dù ren mịn inox 304 M2 Vít BAKE đầu dù ren mịn INOX 304

0500273

Mua hàng từ 1 túi 100con

1 : 39,000đ
1 : 39,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren mịn inox 304 M2.5 Vít BAKE đầu bằng ren mịn INOX 304

0500050

Mua hàng từ 1 túi 15-200con

1 : 69,000đ
1 : 69,000đ

. .
vít bake đầu dù ren mịn inox 304 M2.5 Vít BAKE đầu dù ren mịn INOX 304

0500280

Mua hàng từ 1 túi 100con

1 : 51,000đ
1 : 51,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren thô inox 304 M2.6 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

0500259

Mua hàng từ 1 túi 250con

1 : 81,000đ
1 : 81,000đ

. .