Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

bu lông

Bu lông hai đâì ren inox 304
1 : 42.000đ
1 : 42.000đ

Bu lông hai đâì ren inox 304
1 : 70.000đ
1 : 70.000đ

Bu lông hai đâì ren inox 304
1 : 45.000đ
1 : 45.000đ

Bu lông hai đâì ren inox 304
1 : 60.000đ
1 : 60.000đ

Bu lông hai đâì ren inox 304
1 : 64.000đ
1 : 64.000đ

Bu lông hai đâì ren inox 304
1 : 76.000đ
1 : 76.000đ

Bu lông hai đâì ren inox 304
1 : 46.000đ
1 : 46.000đ

Bu lông hai đâì ren inox 304
1 : 49.000đ
1 : 49.000đ

Bu lông hai đâì ren inox 304
1 : 52.000đ
1 : 52.000đ

Bu lông hai đâì ren inox 304
1 : 53.000đ
1 : 53.000đ

Bu lông hai đâì ren inox 304
1 : 54.000đ
1 : 54.000đ

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
Bu lông hai đâì ren inox 304 M10 Bu lông 2 đầu ren INOX 304

0090106

Mua hàng từ 1 túi 2-5con

1 : 42,000đ
1 : 42,000đ

. .
Bu lông lục giác chìm đầu trụren lửng inox 304 M10 Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lửng Inox 304

0080042

Mua hàng từ 1con

1 : 24,000đ
1 : 24,000đ

. .
Bu lông hai đâì ren inox 304 M12 Bu lông 2 đầu ren INOX 304

0090131

Mua hàng từ 1 túi 2-5con

1 : 70,000đ
1 : 70,000đ

. .
Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lửng inox 304 M12 Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lửng Inox 304

0080058

Mua hàng từ 1con

1 : 30,000đ
1 : 30,000đ

. .
Bu lông hai đâì ren inox 304 M14 Bu lông 2 đầu ren INOX 304

0090154

Mua hàng từ 1 túi 1-2con

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
Bu lông hai đâì ren inox 304 M16 Bu lông 2 đầu ren INOX 304

0090175

Mua hàng từ 1 túi 1-2con

1 : 60,000đ
1 : 60,000đ

. .
Bu lông hai đâì ren inox 304 M18 Bu lông 2 đầu ren INOX 304

0090195

Mua hàng từ 1 túi 1-2con

1 : 64,000đ
1 : 64,000đ

. .
Bu lông hai đâì ren inox 304 M20 Bu lông 2 đầu ren INOX 304

0090216

Mua hàng từ 1 túi 1-2con

1 : 76,000đ
1 : 76,000đ

. .
Bu lông hai đâì ren inox 304 M22 Bu lông 2 đầu ren INOX 304

0090237

Mua hàng từ 1con

1 : 46,000đ
1 : 46,000đ

. .
Bu lông hai đâì ren inox 304 M24 Bu lông 2 đầu ren INOX 304

0090258

Mua hàng từ 1con

1 : 49,000đ
1 : 49,000đ

. .
Bu lông hai đâì ren inox 304 M3 Bu lông 2 đầu ren INOX 304

0090001

Mua hàng từ 1 túi 6-10con

1 : 52,000đ
1 : 52,000đ

. .
Bu lông hai đâì ren inox 304 M4 Bu lông 2 đầu ren INOX 304

0090018

Mua hàng từ 1 túi 6-10con

1 : 53,000đ
1 : 53,000đ

. .
Bu lông lục giác chìm đầu trụren lửng inox 304 M4 Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lửng Inox 304

0080001

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi 2-10con

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
Bu lông hai đâì ren inox 304 M5 Bu lông 2 đầu ren INOX 304

0090035

Mua hàng từ 1 túi 2-10con

1 : 54,000đ
1 : 54,000đ

. .
Bu lông lục giác chìm đầu trụren lửng inox 304 M5 Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lửng Inox 304

0080007

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi 10con

1 : 49,000đ
1 : 49,000đ

. .