Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

đai ốc mũ

đai ốc - ê cu mũ inox 304
1 : 42.000đ
1 : 42.000đ

đai ốc - ê cu mũ inox 304
1 : 45.000đ
1 : 45.000đ

đai ốc - ê cu mũ inox 304
1 : 45.000đ
1 : 45.000đ

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
đai ốc - ê cu mũ inox 304 Đai ốc – ê cu mũ inox 201

0003082

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5-40c

1 : 42,000đ
1 : 42,000đ

. .
đai ốc - ê cu mũ inox 304 Đai ốc – ê cu mũ inox 304

0003069

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 1-50c

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
đai ốc - ê cu mũ inox 304 Đai ốc – ê cu mũ inox 316

0003069

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 2-30c

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .