Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

đai ốc nối ren lục giác

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
đai ốc - ê cu nối ren lục giác inox 304 Đai ốc nối ren lục giác M5/M6/M8/M10/M12 inox 304

0003173

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 1-2con

1 : 27,000đ
1 : 27,000đ

. .
đai ốc - ê cu nối ren trong ren ngoài inox 304 Đai ốc nối ren trong ren ngoài M2/M2.5/M3 inox 304

0003237

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5con

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. .
đai ốc - ê cu nối ren trong ren ngoài inox 304 Đai ốc nối ren trong ren ngoài M4/M5 inox 304

0003241

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5con

1 : 96,000đ
1 : 96,000đ

. .
đai ốc - ê cu nối ren trong ren ngoài inox 304 Đai ốc nối ren trong ren ngoài M6 inox 304

0003266

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 2-5con

1 : 78,000đ
1 : 78,000đ

. .
đai ốc - ê cu nối ren trong ren ngoài inox 304 Đai ốc nối ren trong ren ngoài M8/M10/M12 inox 304

0003282

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 2con

1 : 51,000đ
1 : 51,000đ

. .