Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

đầu nấm

vít bake đầu dù ren mịn inox 304
1 : 39.000đ
1 : 39.000đ

vít bake đầu dù ren mịn inox 304
1 : 51.000đ
1 : 51.000đ

vít bake đầu dù ren mịn inox 304
1 : 39.000đ
1 : 39.000đ

vít bake đầu dù ren mịn inox 304
1 : 39.000đ
1 : 39.000đ

vít bake đầu dù ren mịn inox 304
1 : 33.000đ
1 : 33.000đ

vít bake đầu dù ren mịn inox 304
1 : 48.000đ
1 : 48.000đ

vít bake đầu dù ren mịn inox 304
1 : 51.000đ
1 : 51.000đ

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
vít bake đầu dù ren mịn inox 304 M2 Vít BAKE đầu dù ren mịn INOX 304

0500273

Mua hàng từ 1 túi 100con

1 : 39,000đ
1 : 39,000đ

. .
vít bake đầu dù ren mịn inox 304 M2.5 Vít BAKE đầu dù ren mịn INOX 304

0500280

Mua hàng từ 1 túi 100con

1 : 51,000đ
1 : 51,000đ

. .
vít bake đầu dù ren mịn inox 304 M3 Vít BAKE đầu dù ren mịn INOX 304

0500291

Mua hàng từ 1 túi 50-100con

1 : 39,000đ
1 : 39,000đ

. .
vít bake đầu dù ren mịn inox 304 M4 Vít BAKE đầu dù ren mịn INOX 304

0500307

Mua hàng từ 1 túi 10-50con

1 : 39,000đ
1 : 39,000đ

. .
vít bake đầu dù ren mịn inox 304 M5 Vít BAKE đầu dù ren mịn INOX 304

0500327

Mua hàng từ 1 túi 5-20con

1 : 33,000đ
1 : 33,000đ

. .
vít bake đầu dù ren mịn inox 304 M6 Vít BAKE đầu dù ren mịn INOX 304

0500346

Mua hàng từ 1 túi 4-20con

1 : 48,000đ
1 : 48,000đ

. .
vít bake đầu dù ren mịn inox 304 M8 Vít BAKE đầu dù ren mịn INOX 304

0500365

Mua hàng từ 1 túi 4-10con

1 : 51,000đ
1 : 51,000đ

. .