Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

đầu trụ

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
Bu lông lục giác chìm đầu trụren lửng inox 304 M10 Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lửng Inox 304

0080042

Mua hàng từ 1con

1 : 24,000đ
1 : 24,000đ

. .
Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lửng inox 304 M12 Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lửng Inox 304

0080058

Mua hàng từ 1con

1 : 30,000đ
1 : 30,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2 Vít nhọn lục giác chìm đầu trụ INOX 304

0400100

Mua hàng từ 1 túi 50-100con

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2.5 Vít nhọn lục giác chìm đầu trụ INOX 304

0400109

Mua hàng từ 1 túi 50con

1 : 72,000đ
1 : 72,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu trụ inox 304 M3 Vít nhọn lục giác chìm đầu trụ INOX 304

0400115

Mua hàng từ 1 túi 50-100con

1 : 72,000đ
1 : 72,000đ

. .
Bu lông lục giác chìm đầu trụren lửng inox 304 M4 Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lửng Inox 304

0080001

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi 2-10con

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu trụ inox 304 M4 Vít nhọn lục giác chìm đầu trụ INOX 304

0400125

Mua hàng từ 1 túi 25-50con

1 : 63,000đ
1 : 63,000đ

. .
Bu lông lục giác chìm đầu trụren lửng inox 304 M5 Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lửng Inox 304

0080007

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi 10con

1 : 49,000đ
1 : 49,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu trụ inox 304 M5 Vít nhọn lục giác chìm đầu trụ INOX 304

0400135

Mua hàng từ 1 túi 10-25con

1 : 66,000đ
1 : 66,000đ

. .
Bu lông lục giác chìm đầu trụren lửng inox 304 M6 Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lửng Inox 304

0080012

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi 2-5con

1 : 36,000đ
1 : 36,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu trụ inox 304 M6 Vít nhọn lục giác chìm đầu trụ INOX 304

0400145

Mua hàng từ 1 túi 10-20con

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. .
Bu lông lục giác chìm đầu trụren lửng inox 304 M8 Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lửng Inox 304

0080027

Mua hàng từ 1 túi  mỗi túi 1-2con

1 : 29,000đ
1 : 29,000đ

. .