Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

lỗ lục giác

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
vít nhọn đầu dù liền long đền M1.7 Vít nhọn đầu dù liền long đền ren thô INOX 304

0400001

Mua hàng từ 1 túi 100con

1 : 60,000đ
1 : 60,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu lục giác ren lửng inox 304 M10 Vít nhọn lục giác chìm đầu lục giác ren lửng INOX 304

0400206

Mua hàng từ 1con

1 : 250,000đ
1 : 250,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu lục giác ren lửng inox 304 M12 Vít nhọn lục giác chìm đầu lục giác ren lửng INOX 304

0400219

Mua hàng từ 1 túi 1con

1 : 32,000đ
1 : 32,000đ

. .
vít nhọn đầu dù liền long đền M2 Vít nhọn đầu dù liền long đền ren thô INOX 304

0400006

Mua hàng từ 1 túi 100con

1 : 60,000đ
1 : 60,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2 Vít nhọn lục giác chìm đầu trụ INOX 304

0400100

Mua hàng từ 1 túi 50-100con

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. .
vít nhọn đầu dù liền long đền M2.3 Vít nhọn đầu dù liền long đền ren thô INOX 304

0400012

Mua hàng từ 1 túi 100con

1 : 66,000đ
1 : 66,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2.5 Vít nhọn lục giác chìm đầu trụ INOX 304

0400109

Mua hàng từ 1 túi 50con

1 : 72,000đ
1 : 72,000đ

. .
vít nhọn đầu dù liền long đền M2.6 Vít nhọn đầu dù liền long đền ren thô INOX 304

0400017

Mua hàng từ 1 túi 60-100con

1 : 90,000đ
1 : 90,000đ

. .
vít nhọn đầu dù liền long đền M3 Vít nhọn đầu dù liền long đền ren thô INOX 304

0400024

Mua hàng từ 1 túi 50con

1 : 42,000đ
1 : 42,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu bằng inox 304 M3 Vít nhọn lục giác chìm đầu bằng INOX 304

0400048

Mua hàng từ 1 túi 20-40con

1 : 27,000đ
1 : 27,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu dù inox 304 M3 Vít nhọn lục giác chìm đầu dù INOX 304

0400076

Mua hàng từ 1 túi 20con

1 : 27,000đ
1 : 27,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu trụ inox 304 M3 Vít nhọn lục giác chìm đầu trụ INOX 304

0400115

Mua hàng từ 1 túi 50-100con

1 : 72,000đ
1 : 72,000đ

. .
vít nhọn đầu dù liền long đền M4 Vít nhọn đầu dù liền long đền ren thô INOX 304

0400032

Mua hàng từ 1 túi 20con

1 : 30,000đ
1 : 30,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu bằng inox 304 M4 Vít nhọn lục giác chìm đầu bằng INOX 304

0400056

Mua hàng từ 1 túi 10-20con

1 : 30,000đ
1 : 30,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu dù inox 304 M4 Vít nhọn lục giác chìm đầu dù INOX 304

0400082

Mua hàng từ 1 túi 10con

1 : 27,000đ
1 : 27,000đ

. .