Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

lục giác

đai ốc - ê cu khoá inox 304
1 : 44.000đ
1 : 44.000đ

đai ốc - ê cu khoá inox 304
1 : 36.000đ
1 : 36.000đ

đai ốc - ê cu khoá inox 304
1 : 40.000đ
1 : 40.000đ

đai ốc - ê cu lục giác inox 304
1 : 27.000đ
1 : 27.000đ

đai ốc - ê cu lục giác mỏng inox 304
1 : 27.000đ
1 : 27.000đ

đai ốc - ê cu mũ inox 304
1 : 42.000đ
1 : 42.000đ

đai ốc - ê cu mũ inox 304
1 : 45.000đ
1 : 45.000đ

đai ốc - ê cu mũ inox 304
1 : 45.000đ
1 : 45.000đ

long đen vòng đệm phẳng inox 304
1 : 57.000đ
1 : 57.000đ

long đen vòng đệm phẳng inox 304
1 : 69.000đ
1 : 69.000đ

long đen vòng đệm phẳng inox 304
1 : 51.000đ
1 : 51.000đ

long đen vòng đệm phẳng inox 304
1 : 63.000đ
1 : 63.000đ

long đen vòng đệm phẳng inox 304
1 : 69.000đ
1 : 69.000đ

long đen vòng đệm phẳng inox 304
1 : 78.000đ
1 : 78.000đ

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
đai ốc - ê cu khoá inox 304 Đai ốc – ê cu khoá inox 201

0003063

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 10-50c

1 : 44,000đ
1 : 44,000đ

. .
đai ốc - ê cu khoá inox 304 Đai ốc – ê cu khoá inox 304

0003035

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 1-50c

1 : 36,000đ
1 : 36,000đ

. .
đai ốc - ê cu khoá inox 304 Đai ốc – ê cu khoá inox 316

0003052

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 1-20c

1 : 40,000đ
1 : 40,000đ

. .
đai ốc - ê cu lục giác inox 304 Đai ốc – ê cu lục giác inox 304

0003001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 1-100c

1 : 27,000đ
1 : 27,000đ

. .
đai ốc - ê cu lục giác mỏng inox 304 Đai ốc – ê cu lục giác mỏng inox 304

0003025

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 2-100c

1 : 27,000đ
1 : 27,000đ

. .
đai ốc - ê cu mũ inox 304 Đai ốc – ê cu mũ inox 201

0003082

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5-40c

1 : 42,000đ
1 : 42,000đ

. .
đai ốc - ê cu mũ inox 304 Đai ốc – ê cu mũ inox 304

0003069

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 1-50c

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
đai ốc - ê cu mũ inox 304 Đai ốc – ê cu mũ inox 316

0003069

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 2-30c

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
long đen vòng đệm phẳng inox 304 Long đen vòng đệm phẳng Inox 304 M1.6/M1.7/M2/M2.5

0004001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100-200c

1 : 78,000đ
1 : 78,000đ

. .
long đen vòng đệm phẳng inox 304 Long đen vòng đệm phẳng Inox 304 M10

0004147

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 2-50c

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. .
long đen vòng đệm phẳng inox 304 Long đen vòng đệm phẳng Inox 304 M12

0004171

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 10-50c

1 : 69,000đ
1 : 69,000đ

. .
long đen vòng đệm phẳng inox 304 Long đen vòng đệm phẳng Inox 304 M14-M45

0004189

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 1-20c

1 : 51,000đ
1 : 51,000đ

. .
long đen vòng đệm phẳng inox 304 Long đen vòng đệm phẳng Inox 304 M3/M3.5

0004013

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 50-100c

1 : 63,000đ
1 : 63,000đ

. .
long đen vòng đệm phẳng inox 304 Long đen vòng đệm phẳng Inox 304 M4

0004036

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 50-100c

1 : 69,000đ
1 : 69,000đ

. .
long đen vòng đệm phẳng inox 304 Long đen vòng đệm phẳng Inox 304 M5

0004054

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5-100c

1 : 78,000đ
1 : 78,000đ

. .