Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

nối ren

đai ốc - ê cu nút vít inox 304
1 : 57.000đ
1 : 57.000đ

đai ốc - ê cu nút vít inox 304
1 : 57.000đ
1 : 57.000đ

đai ốc - ê cu nút vít inox 304
1 : 75.000đ
1 : 75.000đ

đai ốc - ê cu nối ren hình trụ inox 304
1 : 48.000đ
1 : 48.000đ

đai ốc - ê cu nối ren hình trụ inox 304
1 : 48.000đ
1 : 48.000đ

đai ốc - ê cu nối ren trong ren ngoài inox 304
1 : 96.000đ
1 : 96.000đ

đai ốc - ê cu nối ren trong ren ngoài inox 304
1 : 78.000đ
1 : 78.000đ

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
đai ốc - ê cu nút vít inox 304 Đai ốc nối nút vít M3/M4 inox 304

0003292

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 10con

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. .
đai ốc - ê cu nút vít inox 304 Đai ốc nối nút vít M5 inox 304

0003292

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 10con

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. .
đai ốc - ê cu nút vít inox 304 Đai ốc nối nút vít M6/M8 inox 304

0003328

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5-10con

1 : 75,000đ
1 : 75,000đ

. .
đai ốc - ê cu nối ren hình trụ inox 304 Đai ốc nối ren hình trụ M10/M12/M14/M16/M20 inox 304

0003175

Mua hàng từ 1 con

1 : 25,000đ
1 : 25,000đ

. .
đai ốc - ê cu nối ren hình trụ inox 304 Đai ốc nối ren hình trụ M3/M4/M5 inox 304

0003120

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 2-4con

1 : 48,000đ
1 : 48,000đ

. .
đai ốc - ê cu nối ren hình trụ inox 304 Đai ốc nối ren hình trụ M36/M8 inox 304

0003138

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 1-4con

1 : 48,000đ
1 : 48,000đ

. .
đai ốc - ê cu nối ren lục giác inox 304 Đai ốc nối ren lục giác M5/M6/M8/M10/M12 inox 304

0003173

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 1-2con

1 : 27,000đ
1 : 27,000đ

. .
đai ốc - ê cu nối ren trong ren ngoài inox 304 Đai ốc nối ren trong ren ngoài M2/M2.5/M3 inox 304

0003237

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5con

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. .
đai ốc - ê cu nối ren trong ren ngoài inox 304 Đai ốc nối ren trong ren ngoài M4/M5 inox 304

0003241

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 5con

1 : 96,000đ
1 : 96,000đ

. .
đai ốc - ê cu nối ren trong ren ngoài inox 304 Đai ốc nối ren trong ren ngoài M6 inox 304

0003266

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 2-5con

1 : 78,000đ
1 : 78,000đ

. .
đai ốc - ê cu nối ren trong ren ngoài inox 304 Đai ốc nối ren trong ren ngoài M8/M10/M12 inox 304

0003282

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 2con

1 : 51,000đ
1 : 51,000đ

. .