Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

ren thô

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
vít bake đầu bằng ren thô inox 304 M1 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

0500234

Mua hàng từ 1 túi 300con

1 : 78,000đ
1 : 78,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren thô inox 304 M1.2 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

0500239

Mua hàng từ 1 túi 200con

1 : 63,000đ
1 : 63,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren thô inox 304 M1.4 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

0500243

Mua hàng từ 1 túi 250con

1 : 63,000đ
1 : 63,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren thô inox 304 M1.7 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

0500248

Mua hàng từ 1 túi 250con

1 : 63,000đ
1 : 63,000đ

. .
vít nhọn đầu dù liền long đền M1.7 Vít nhọn đầu dù liền long đền ren thô INOX 304

0400001

Mua hàng từ 1 túi 100con

1 : 60,000đ
1 : 60,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu lục giác ren lửng inox 304 M10 Vít nhọn lục giác chìm đầu lục giác ren lửng INOX 304

0400206

Mua hàng từ 1con

1 : 250,000đ
1 : 250,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu lục giác ren lửng inox 304 M12 Vít nhọn lục giác chìm đầu lục giác ren lửng INOX 304

0400219

Mua hàng từ 1 túi 1con

1 : 32,000đ
1 : 32,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren thô inox 304 M2 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

0500254

Mua hàng từ 1 túi 250con

1 : 60,000đ
1 : 60,000đ

. .
vít bake đầu dù ren mịn inox 304 M2 Vít BAKE đầu dù ren mịn INOX 304

0500273

Mua hàng từ 1 túi 100con

1 : 39,000đ
1 : 39,000đ

. .
vít nhọn đầu dù liền long đền M2 Vít nhọn đầu dù liền long đền ren thô INOX 304

0400006

Mua hàng từ 1 túi 100con

1 : 60,000đ
1 : 60,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2 Vít nhọn lục giác chìm đầu trụ INOX 304

0400100

Mua hàng từ 1 túi 50-100con

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. .
vít nhọn đầu dù liền long đền M2.3 Vít nhọn đầu dù liền long đền ren thô INOX 304

0400012

Mua hàng từ 1 túi 100con

1 : 66,000đ
1 : 66,000đ

. .
vít bake đầu dù ren mịn inox 304 M2.5 Vít BAKE đầu dù ren mịn INOX 304

0500280

Mua hàng từ 1 túi 100con

1 : 51,000đ
1 : 51,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2.5 Vít nhọn lục giác chìm đầu trụ INOX 304

0400109

Mua hàng từ 1 túi 50con

1 : 72,000đ
1 : 72,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren thô inox 304 M2.6 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

0500259

Mua hàng từ 1 túi 250con

1 : 81,000đ
1 : 81,000đ

. .