Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

ren thô

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
vít nhọn đầu dù liền long đền M2.6 Vít nhọn đầu dù liền long đền ren thô INOX 304

0400017

Mua hàng từ 1 túi 60-100con

1 : 90,000đ
1 : 90,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren thô inox 304 M3 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

0500263

Mua hàng từ 1 túi 100-250con

1 : 84,000đ
1 : 84,000đ

. .
vít bake đầu dù ren mịn inox 304 M3 Vít BAKE đầu dù ren mịn INOX 304

0500291

Mua hàng từ 1 túi 50-100con

1 : 39,000đ
1 : 39,000đ

. .
vít nhọn đầu dù liền long đền M3 Vít nhọn đầu dù liền long đền ren thô INOX 304

0400024

Mua hàng từ 1 túi 50con

1 : 42,000đ
1 : 42,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu bằng inox 304 M3 Vít nhọn lục giác chìm đầu bằng INOX 304

0400048

Mua hàng từ 1 túi 20-40con

1 : 27,000đ
1 : 27,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu dù inox 304 M3 Vít nhọn lục giác chìm đầu dù INOX 304

0400076

Mua hàng từ 1 túi 20con

1 : 27,000đ
1 : 27,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu trụ inox 304 M3 Vít nhọn lục giác chìm đầu trụ INOX 304

0400115

Mua hàng từ 1 túi 50-100con

1 : 72,000đ
1 : 72,000đ

. .
vít bake đầu bằng ren thô inox 304 M4 Vít BAKE đầu bằng ren thô INOX 304

0500269

Mua hàng từ 1 túi 60con

1 : 69,000đ
1 : 69,000đ

. .
vít bake đầu dù ren mịn inox 304 M4 Vít BAKE đầu dù ren mịn INOX 304

0500307

Mua hàng từ 1 túi 10-50con

1 : 39,000đ
1 : 39,000đ

. .
vít nhọn đầu dù liền long đền M4 Vít nhọn đầu dù liền long đền ren thô INOX 304

0400032

Mua hàng từ 1 túi 20con

1 : 30,000đ
1 : 30,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu bằng inox 304 M4 Vít nhọn lục giác chìm đầu bằng INOX 304

0400056

Mua hàng từ 1 túi 10-20con

1 : 30,000đ
1 : 30,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu dù inox 304 M4 Vít nhọn lục giác chìm đầu dù INOX 304

0400082

Mua hàng từ 1 túi 10con

1 : 27,000đ
1 : 27,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu dù liền long đền inox 304 M4 Vít nhọn lục giác chìm đầu dù liền long đền INOX 304

0400151

Mua hàng từ 1 túi 100con

1 : 110,000đ
1 : 110,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu trụ inox 304 M4 Vít nhọn lục giác chìm đầu trụ INOX 304

0400125

Mua hàng từ 1 túi 25-50con

1 : 63,000đ
1 : 63,000đ

. .
vít bake đầu dù ren mịn inox 304 M5 Vít BAKE đầu dù ren mịn INOX 304

0500327

Mua hàng từ 1 túi 5-20con

1 : 33,000đ
1 : 33,000đ

. .