Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

ren thô

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
vít nhọn đầu dù liền long đền M5 Vít nhọn đầu dù liền long đền ren thô INOX 304

0400042

Mua hàng từ 1 túi 20con

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu bằng inox 304 M5 Vít nhọn lục giác chìm đầu bằng INOX 304

0400065

Mua hàng từ 1 túi 5-10con

1 : 21,000đ
1 : 21,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu dù inox 304 M5 Vít nhọn lục giác chìm đầu dù INOX 304

0400088

Mua hàng từ 1 túi 5con

1 : 30,000đ
1 : 30,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu dù liền long đền inox 304 M5 Vít nhọn lục giác chìm đầu dù liền long đền INOX 304

0400161

Mua hàng từ 1 túi 100con

1 : 156,000đ
1 : 156,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu trụ inox 304 M5 Vít nhọn lục giác chìm đầu trụ INOX 304

0400135

Mua hàng từ 1 túi 10-25con

1 : 66,000đ
1 : 66,000đ

. .
vít bake đầu dù ren mịn inox 304 M6 Vít BAKE đầu dù ren mịn INOX 304

0500346

Mua hàng từ 1 túi 4-20con

1 : 48,000đ
1 : 48,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu bằng inox 304 M6 Vít nhọn lục giác chìm đầu bằng INOX 304

0400071

Mua hàng từ 1 túi 5-6con

1 : 27,000đ
1 : 27,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu dù inox 304 M6 Vít nhọn lục giác chìm đầu dù INOX 304

0400094

Mua hàng từ 1 túi 5con

1 : 42,000đ
1 : 42,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu dù liền long đền inox 304 M6 Vít nhọn lục giác chìm đầu dù liền long đền INOX 304

0400170

Mua hàng từ 1 túi 100con

1 : 300,000đ
1 : 300,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu lục giác ren lửng inox 304 M6 Vít nhọn lục giác chìm đầu lục giác ren lửng INOX 304

0400178

Mua hàng từ 1 túi 3-10con

1 : 750,000đ
1 : 750,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu trụ inox 304 M6 Vít nhọn lục giác chìm đầu trụ INOX 304

0400145

Mua hàng từ 1 túi 10-20con

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. .
vít bake đầu dù ren mịn inox 304 M8 Vít BAKE đầu dù ren mịn INOX 304

0500365

Mua hàng từ 1 túi 4-10con

1 : 51,000đ
1 : 51,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu lục giác ren lửng inox 304 M8 Vít nhọn lục giác chìm đầu lục giác ren lửng INOX 304

0400189

Mua hàng từ 1 túi 1-5con

1 : 63,000đ
1 : 63,000đ

. .