Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

vít đầu bằng

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M6 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300164

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 6-20c

1 : 63,000đ
1 : 63,000đ

. .
ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M8 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100144

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 2-4con

1 : 26,000đ
1 : 26,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M8 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300111

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 3-6c

1 : 37,000đ
1 : 37,000đ

. .