Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

vít nhọn

vít nhọn lục giác chìm đầu dù inox 304
1 : 27.000đ
1 : 27.000đ

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
vít nhọn lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2 Vít nhọn lục giác chìm đầu trụ INOX 304

0400100

Mua hàng từ 1 túi 50-100con

1 : 57,000đ
1 : 57,000đ

. .
ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M2.2 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100031

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100 con

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M2.2 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300054

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100c

1 : 28,000đ
1 : 28,000đ

. .
vít nhọn đầu dù liền long đền M2.3 Vít nhọn đầu dù liền long đền ren thô INOX 304

0400012

Mua hàng từ 1 túi 100con

1 : 66,000đ
1 : 66,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2.5 Vít nhọn lục giác chìm đầu trụ INOX 304

0400109

Mua hàng từ 1 túi 50con

1 : 72,000đ
1 : 72,000đ

. .
ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M2.6 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100041

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100 con

1 : 40,000đ
1 : 40,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M2.6 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300064

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 50-100c

1 : 38,000đ
1 : 38,000đ

. .
vít nhọn đầu dù liền long đền M2.6 Vít nhọn đầu dù liền long đền ren thô INOX 304

0400017

Mua hàng từ 1 túi 60-100con

1 : 90,000đ
1 : 90,000đ

. .
ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M3 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100019

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100 con

1 : 38,000đ
1 : 38,000đ

. .
ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M3 Ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0200001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100c

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M3 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300077

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 40-100c

1 : 40,000đ
1 : 40,000đ

. .
vít nhọn đầu dù liền long đền M3 Vít nhọn đầu dù liền long đền ren thô INOX 304

0400024

Mua hàng từ 1 túi 50con

1 : 42,000đ
1 : 42,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu bằng inox 304 M3 Vít nhọn lục giác chìm đầu bằng INOX 304

0400048

Mua hàng từ 1 túi 20-40con

1 : 27,000đ
1 : 27,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu dù inox 304 M3 Vít nhọn lục giác chìm đầu dù INOX 304

0400076

Mua hàng từ 1 túi 20con

1 : 27,000đ
1 : 27,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu trụ inox 304 M3 Vít nhọn lục giác chìm đầu trụ INOX 304

0400115

Mua hàng từ 1 túi 50-100con

1 : 72,000đ
1 : 72,000đ

. .