Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

vít nhọn

vít nhọn lục giác chìm đầu dù inox 304
1 : 27.000đ
1 : 27.000đ

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
M3.5 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100041

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 20-50con

1 : 40,000đ
1 : 40,000đ

. .
ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M3.5 Ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0200012

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100c

1 : 53,000đ
1 : 53,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M3.5 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300132

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 50-100c

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M4 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100079

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 8-100con

1 : 50,000đ
1 : 50,000đ

. .
ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M4 Ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0200001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 20-100c

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M4 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300092

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 10-100c

1 : 59,000đ
1 : 59,000đ

. .
vít nhọn đầu dù liền long đền M4 Vít nhọn đầu dù liền long đền ren thô INOX 304

0400032

Mua hàng từ 1 túi 20con

1 : 30,000đ
1 : 30,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu bằng inox 304 M4 Vít nhọn lục giác chìm đầu bằng INOX 304

0400056

Mua hàng từ 1 túi 10-20con

1 : 30,000đ
1 : 30,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu dù inox 304 M4 Vít nhọn lục giác chìm đầu dù INOX 304

0400082

Mua hàng từ 1 túi 10con

1 : 27,000đ
1 : 27,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu dù liền long đền inox 304 M4 Vít nhọn lục giác chìm đầu dù liền long đền INOX 304

0400151

Mua hàng từ 1 túi 100con

1 : 110,000đ
1 : 110,000đ

. .
vít nhọn lục giác chìm đầu trụ inox 304 M4 Vít nhọn lục giác chìm đầu trụ INOX 304

0400125

Mua hàng từ 1 túi 25-50con

1 : 63,000đ
1 : 63,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M4.2 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300146

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 10-60c

1 : 54,000đ
1 : 54,000đ

. .
ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M5 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100104

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 10-60con

1 : 50,000đ
1 : 50,000đ

. .
ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M5 Ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0200001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 20-100c

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M5 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300111

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 10-100c

1 : 37,000đ
1 : 37,000đ

. .